صفحه اصلی / پروژه‌ها / مجتمع سمرقند

مجتمع سمرقند

نام پروژه:فونداسیون، اسکلت فلزی و دیوار حائل بتنی مجتمع سمرقند
کارفرما: شهرداری منطقه 5 تهران
مشاور: گروه مهندسین مشاور رزاقی آذر و همکاران
محل احداث: تهران
سال احداث: 1382
توضیحات:
اجرای فاز دوم این پروژه با دارا بودن 70‌‌هزار متر زیربنا شامل 800 تن اسکلت فلزی صورت گرفت.

گالری عکس‌های پروژه

نام پروژه:فونداسیون، اسکلت فلزی و دیوار حائل بتنی مجتمع سمرقند
کارفرما: شهرداری منطقه 5 تهران
مشاور: گروه مهندسین مشاور رزاقی آذر و همکاران
محل احداث: تهران
سال احداث: 1382
توضیحات:
اجرای فاز دوم این پروژه با دارا بودن 70‌‌هزار متر زیربنا شامل 800 تن اسکلت فلزی صورت گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.