به وب سایت آباد تدبیر خوش آمدید

شرکت عمرانی آبادتدبیر در سال ۱۳۸۱ با مدیریت مهندس مهدی سلیم زاده با هدف فعالیت در راستای توسعه،ساخت و بهبود زیربناهای عمرانی کشور بعنوان عضوی از شرکت های مهندسی و عمرانی برای سازندگی و آبادانی و با تاکید بر روش های دانش محور و استفاده از روش های دانش محور و استفاده از روش های مطابق استانداردهای روز تاسیس گردید.این شرکت بر اساس معیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در رشته های ابنیه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی،راه و ترابری به ترتیب دارای رتبه ۳،۴و۵ می باشد.

  • بنابراظهارات کارشناسان فنی حوزه نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه با اعمال مدیریت کارآمد و مراعات دستورالعمل های فنی،ارتقا قابل توجه کیفیت ساخت پروژه گردیده است.

    دکتر محمود علی جواهریسرپرست بیمارستان
  • با احساس تعهد حرفه مهندسی و با رعایت ضوابط اجرایی و اعمال مهندسی ارزش ،با کیفیت خیلی خوب به اتمام رسیده است.

    محمد قمیرئیس‌ دانشگاه آزار اسلامی واحد پرند

مطالب فنی

Start typing and press Enter to search