Tag Archives: ساخت برون سایتی مختلط

ساخت برون‌سایتی Off-Site Construction

ساخت برون سایتی

ساخت برون‌سایتی (انگلیسی: Off-site Construction) ساخت و سازی است که در مکانی متفاوت از مکان استقرار ساختمان صورت می‌گیرد. این نوع ساخت و ساز در کارخانه تولیدی که اختصاصاً برای چنین فرایندهایی طراحی شده‌اند انجام می‌گیرد. مدول‌ها به صورت جداگانه در کارخانه ساخته می‌شوند و سپس به وسیله تریلرهایی که به این منظور طراحی شده‌اند به سایت منتقل می‌شوند. پی‌های بتنی به گونه‌ای در زمین فرو می‌روند که ساختمان در سطح تراز قرار می‌گیرد و نیاز به استفاده از رمپ و پله از بین می‌رود. در محل احداث، ساختمان به زمین و دیگر مدول‌ها وصل می‌شود و روی پی‌های دائمی کار گذاشته می‌شود. این ساختمان‌ها با هر نظام ساختی قابل اجرا هستند و از ساختمان‌های سنتی که در سایت ساخته می‌شوند غیرقابل افتراق اند.
چهار دسته ساخت برون سایتی وجود دارد، که تحت آن سیستم‌های متفاوت بسیاری ساخته شده است. این دسته‌بندی‌ها شامل، حجمی، مدولار، صفحه‌ای و ترکیبی می‌باشد. هریک از این دسته‌بندی‌ها رویکرد متفاوتی به ساخت برون سایتی دارند که هر کدام می‌تواند با دیگری ترکیب شود و منجر به ایجاد یک ساخت برون‌سایتی مختلط شود.

ساخت برون سایتی

انواع ساختمان از منظر عملکرد
ساخت برون‌سایتی را (مانند ساخت درون‌سایتی) می‌توان برای انواع مقاصد از جمله مسکونی، آموزشی، درمانی و کاربردهای تجاری استفاده کرد. ساخت برون‌سایتی می‌تواند از تعداد کمی واحد مدولار تا صدها واحد، متغیر باشند و از نظر ارتفاع می‌توانند در طبقات زیاد ساخته شود.
سیستم‌های مشابه
ساخت برون‌سایتی مشابه ساخت مدولار است، اما ساخت برون‌سایتی در درجه اول متمرکز بر ساخت‌وساز دائمی است در حالی که ساخت‌و ساز مدولار می‌تواند هم دائمی، هم قابل جابه جایی باشد.