Tag Archives: راکتورها، فرودگاه ها

طراحی و اجرای اتاق MRI

میلگردها یا آرماتورهای کامپوزیتFRP   غیر الکتریکى و غیرمغناطیسی بوده و در برابر خوردگی مقاوم می باشند، با استفاده از میلگردهای کامپوزیت FRP  می توان از مشکلات تداخل الکترومغناطیسی و خوردگی فولاد  اجتناب نمود. علاوه بر این مقاومت کششی بالای میلگردهای کامپوزیت FRP آنها را جایگزین مناسبی برای کاربرد در مقاطع کششی در بتن می گرداند.

با توجه به اینکه فلزات روی دستگاه های MRI  تاثیر می گذارند استفاده از این میلگردها راه حلی مناسبی برای اجرای کف اتاق MRI می باشد.

کامپوزیت های FRP خصوصیاتی را دارا هستند که در سایر مصالح وجود ندارد. به دلیل اینکه این کامپوزیت ها از رزین های همراه با الیاف شیشه، کربن و آرامید ساخته میشوند در برابر نیروهای مغناطیسی ایمن می باشند. به علت خصوصیات غیرمغناطیسی بودن، استفاده از میلگردهای FRP در سازه های تحت تاثیر میدان های الکترو مغناطیسی نظیر راکتورها،  فرودگاه ها، بخش های MRI بیمارستان ها و لابراتوارها توصیه می شود.