کارگاه و سوله های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

Home / / کارگاه و سوله های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
کارگاه و سوله

کارفرما:دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

مشاور:اداره کل طرح های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی

طرح و اجرا :شرکت عمرانی آباد تدبیر

سال احداث:۱۳۸۶

۹عدد سوله آموزشی در مجموعه به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع،همچنین طراحی و ساخت یک نیم طبقه در هر سوله که در مجموع اجراع ۹۰۰ متر مربع نیم طبقه آموزشی را نیز در پی داشت.

پروژه های دیگر

Start typing and press Enter to search