مسجد دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

Home / / مسجد دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
مسجد

کارفرما :دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

مشاور:اداره کل طرح های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

سال احداث:۱۳۸۶

مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند به مساحت ۳۳۰۰ متر مربع با استفاده از سازه فلزی دارای چهار مناره و حیاط مرکزی با گنبدی به دهانه ۱۲ متر و ارتفاع داخلی ۸/۵ متر احداث گردید.گنبد با استفاده از پروفیل های آهنی خمکاری و به فرم قوس پنج و هفت تند اجرا شد.

همچنین طراحی و اجرای نمای مجموعه نیز توسط شرکت عمرانی آباد تدبیر صورت گرفت.

پروژه های دیگر

Start typing and press Enter to search