فونداسیون،اسکلت فلزی و دیوار حائل بتنی سمرقند

Home / / فونداسیون،اسکلت فلزی و دیوار حائل بتنی سمرقند
فونداسیون

کارفرما:شهرداری منظقه ۵ تهران

مشاور:گروه مهندسین مشاور رزاقی آذر و همکاران

سال احداث :۱۳۸۲

اجرای فاز دو پروژه سمرقند با دارا بودن ۷۰هزار متر زیربنا شامل ۸۰۰تن اسکلت فلزی صورت گرفت.

پروژه های دیگر

Start typing and press Enter to search