سکوی مجموعه ورزشی دانشگاه پرند

Home / / سکوی مجموعه ورزشی دانشگاه پرند
مجموعه ورزشی

کارفرما:دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

مشاور:اداره کل طرح های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی

طراحی و اجرا:شرکت عمرانی آباد تدبیر

سال احداث:۱۳۸۶

پروژه های دیگر

Start typing and press Enter to search