سر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

Home / / سر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
سازه

کارفرما:دانشگاه آراد اسلامی واحد پرند

مشاور: اداره کل طرح های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی

طرح و اجرا:شرکت عمرانی آباد تدبیر

سال احداث:۱۳۸۶

ساختمان این سر درب به مساحت ۲۰۰متر اجرا و برای نخستین بار در نمای سر درب های دانشگاه آزاد اسلامی از سنگ آتشکوه و ماکو استفاده گردید.که بسیار مورد توجه واقع شد.

پروژه های مرتبط

Start typing and press Enter to search