ساختمان اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان زنجان

Home / / ساختمان اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان زنجان
ساختمان

کارفرما:اداره کل راه و شهر سازی استان زنجان

مشاور:مهندسین مشاور آباد اندیش زنگان

در دست احداث

تصاویر پیش از ساخت پروژه که با سیستم اسکلت فلزی پیچ و مهره در دست احداث می باشد.

پروژه های مرتبط

Start typing and press Enter to search