خوابگاه دانشجویی دانشگاه هنر تهران

Home / / خوابگاه دانشجویی دانشگاه هنر تهران
خوابگاه

کارفرما:وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مشاور:مهندسین مشاور معماری و محیط

سال احداث :۱۳۸۹

خوابگاه خواهران دانشگاه هنر تهران واقع در پردیس کرج

به مساحت ۳۳۵۰ متر مربع با استفاده از سازه فلزی در مدت زمانی زودتر از موعود مقرر ساخته شده و تحویل بهره برداری قرار گرفت.

پروژه های مرتبط

Start typing and press Enter to search