خوابگاه دانشجویی خواهران دانشگاه زنجان

Home / / خوابگاه دانشجویی خواهران دانشگاه زنجان
خوابگاه

کارفرما:وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

مشاور:مهندسین مشاور معماری و محیط

سال احداث:۱۳۹۱

ساختمان این پروژه در ۳۲۰۰ متر مربع زیر بنا ،دارای ۶۲ اتاق خواب با قابلیت اسکان ۲۵۰ دانشجو احداث گردیده است.

پروژه های مرتبط

Start typing and press Enter to search