آبنمای میدان الغدیر

Home / / آبنمای میدان الغدیر
آبنما

کارفرما: شهرداری منطقه ۵تهران

طراحی :شرکت عمرانی آباد تدبیر

سال احداث:۱۳۸۳

 آبنمای میدان الغدیر شهران واقع در منطقه ۵تهران دارای ۵ستون که هر یک مشرف یه یکی ا زمحور اصلی میدان هستند .

ضمن اینکه در وسط میدان سنگی به وزن ۲۵ تن به وسیله کابل معلق ،به ستون ها متصل است،روش اجرایی سیستم تعلیق این سنگ نیز به صورت سازه کابلی عنکبوتی است.

 

پروژه های مرتبط

Start typing and press Enter to search