وبلاگ

پی های گسترده

پی های گسترده از یک لایه بتن مسلح در زیر تمامی ساختمان تشکیل می شوند و برای انتقال بار ساختمان...

اجرای سقف با قالب های جایگزین بلوک

روش اجرا: اين روش با استفاده از قالب های با ابعاد، طول cm 50 ، عرض 65 سانتي متر و...

نیلینگ

روش اجرا نیلینگ یامیخکوبی روش پيشنهادي به منظور اجراي  نیلینگجهت پايدارسازي ديواره گودها معمولاً مشتمل بر 5 مرحله اصلي گودبرداري مقطعي،...