کاشیکاری کف اتاق

صفحه اصلی / مصالح ساختمانی / کاشیکاری کف اتاق

کاشیکاری کف اتاق

شما فقط هنگامی می توانید به کاشیکاری کف اتاق بپردازید که برخی مقدمات را فراهم ساخته باشید.شما بایدکف اتاق را آماده کرده باشید و طرح کاشی کاری را تکمیل و الگوی کاشی کاری را انتخاب و کاشی مورد نظر را به تعداد لازم خریداری کرده باشید.

برخی تکنیکهای مربوط به کاشیکاری کف اتاق

تکنیکهای کار با ماله: تکنیک کار با ماله و نوع ماله مورد استفاده بر اساس نوع چسب یا ملات بکار برده شده،نوع کاشی نصب شده و فردی کخ به کاشی کاری می پردازد فرق می کنند.
اگر کاشی های بزرگ در محل نصب می کنید،از مالهای با شیارهایv شکل پهن استفاده کنید.شیارهای پهن،نوارهای کلفت و عریضی از مواد چسبی یا ملات را بر سطح کف باقی می گذارند که کاشیهای بزرگ با کمک آنها بهتر خواهند چسبید.در بیشتر گاشی کاریهای رایج از ماله هایی با شیار های 6 میلی متری استفاده می شود.
با استفاده از روی ماله مقداری چسب از داخل سطل برداریدو آن را رویسطح کف در قسمتی که میخواهید کاشی نصب کنید بگسترانید،لبه صاف ماله را با زاویه 30الی 35 درجه نسبت به زمین نگهدارید و مواد چسبنده رابریزید.مواد چسبنده را تا زیر خط گچی بکشانیداما مراقبت کنید که روی خط پوشانده نشود تا هم برای نوبت های بعدی چسبکاری و هم برای نصب کاشیها یه عنوان خط راهنمامورد استفاده قرار گیرد.اگر در نقطه ای از مواد پهن شده حباب هوا وجود دارد با کشیدن ماله بر روی آن ناحیه مواد را پخش کنید و حباب را از بین ببرید.
حال مواد چسبی گسترده شده بر راستای کف اتاقرا با قسنت شیاردار ماله در حالی که ماله را با زاویه 45 درجه نگه داشتهاید شانه بزنید. این شانه زدن را دو بار در هر قسمت انجام دهید تا این روند تکمیل شود. همین عمل را در جهتی عمود بر جهت اول هم انجام دهید. حاصل کار پدید آمدن سطحی هموار ولی پوشیده از نوارهای باریک و اندکی برجسته است که بصورت متقاطع در دو جهت کشیده شده اند.
در هر نوبت کاری فقط قسمت کوچکی از سطح کاشیکاری را با مواد چسبی بپوشانید تا قادر به کنترل آن باشیدو بتوانید اشتباهات احتمالی را تصحیح کنید.برخی مواد چسبی پس از چند دقیقه آماده پذیرش کاشی می شود،حال آنکه برخی دیگر به محض مالیده شدن قادر به گرفتن وچسباندن کاشی می باشند. برای آگاهی بیشتر در مورد ماده چسبانده ی مورد استفاده خود به بروشور کارخانه سازنده ی آن و یا دستورات روی قوطی مراجعه کنید.

اگر کاشی مورد استفاده زیاده از حد ضخیم است ،علاوه بر گستردن مواد چسبی بر کف اتاق ،مقداری از آن را به پشت کاشی بمالید.این روند که (چسب مالی)نامیده می شود سبب پیدایش پیوند چسبی قویتری بین کاشی و کف اتاق می شود.به منظور تمرین برای نصب درست کاشی ،یک کاشی را بر روی ناحیه تازه چسب مالیده بگذارید،کاشی را اندکی به سمت پایین بفشارید وچرخش ملایمی نیز به کاشی بدهید.کاشی آزمایشی را از کف اتاق برداریداگر قسمت پشت کاشی بصورتی یکنواخت با مواد چسبی پوشیده شده ،شما آمادگی لازم برای نصب عملی کاشی را دارید.اگر قسمتی از پشت کاشی از پشت بریدگی های چسب دیده می شود،باید مقدار بیشتری چسب در ناحیه از کف اتاق بمالید.پشت کاشی آزمایشی نوع دیگری از اشتباه در نصب را نیز آشکار می سازد.نوارهای برجسته پدید آمده با شیار ماله ممکن است زیادی مرتفع باشند. با کاهش زاویه ماله نسبت به زمین هنگامی که روی آن را شیار می اندازید،این ارتفاع را کاهش دهید و مشکل را رفع کنید.
برای تمرین ماله کشی ،یک قطعه تخته چند لای به دردنخور بردارید و ناحیه ای را که می خواهید چسبکاری کنید با مداد علامت بگذارید و تکنیکهای پهن کردن مواد با زاویه 30 درجه ماله و شانه کردن آن با زاویه 45 درجه ماله را تمرین کنید.

توصیه هایی برای کاشیکاری کف اتاق : اگر به منظور راحت نصب شدن ردیف اول کاشیها در امتداد یک ردیف زوارهای چوبی مستقیم الخط کوبیده اید،مراقب باشید که مواد چسبی را تا نزدیک این زوارها بیاورید ولی به آنها نمالید. در ابتدای کار نصب کاشی ،مساحت های کوچکی را در هر نوبت چسب کاری کنید. همین که مقداری در کار پیشرفت کردید به تدریج اعتماد به توانایی کاری در شما افزایش می یابدو قادر می شوید که قسمت وسیعتری را در هر نوبت چسب کاری و کاشی کنید.

کاشیکاری کف اتاق
در نصب کاشی چهار مرحله عمده وجوددارد.همگامی کهسطح آماده شد،مواد چسبی را می مالید و کاشیای کامل را در محل های مناسب خود بر روی چسب می گذارید.در نتیجه کلیه خطوط اتصال کاشیها با هم دقیقا”در یک راستا قرار می گیرند.آنگاه مواد چسبی اضافی را از روی آنها پاک می کنید.به منظور نکمیل کاشیکاری کف اتاق، کاشیهارا برش می دهید تا با فضای باقیمانده کف سازگار شوند(هر جا که به کاشی کوچکتر از اندازه کامل نیاز داشتید،کاشیها را برش دهید)کاشی ها را دوغاب می دهید و دوغاب را به داخل درزها می فشارید و اضافی آن از روی کاشیها پاک می کنید.

به کارگیری چسب کاشی
در بیشتر موارد شما از چسب لایه نازک استفاده میکنید.در صورت لزوم می توانید افزودنیهایی نظیر لاتکس را نیز با چسب مخلوط کنید. هنگامی که در ظرف چسب را باز کنید.در هر نوبت چسب را به ناحیه محدودی از کف بمالید،این ناحیه بستگی به طرح کاشیکاری دارد.
بدون آنکه به کاشی هایی که قبلا”نصب شده اندلطمه بزنید،از یک ناحیه به سمت ناحیه دیگر حرکت کنید.کار کردن در یک قسمت محدود در هر نوبت به شما اجازه می دهد که وقتی هنوز چسب قابلیت انعطاف دارد و خشک و سخت نشده است کار خود را انجام دهید.بیشتر تولید کنندگان مواد چسبی حداکثر زمانی را که شما پس از پهن کردن چسب بر روی سطح می توانید کاشی را روی آن قرار دهید ،بر روی برچسبهایی که به ظروف چسب الصاق شده نوشته اند.این مدت زمان ،حداکثر زمان مجاز چسب نامیده میشود. پس از گذشت این زمان چسب سخت و غیر قابل انعطاف می شود. عادت کنید که همیشه چسب داخل ظرف را در فواصل منظم به هم بزنید.
همیشه از دستورات کارخانه سازنده که روی قوطی یا کیسه مواد چسبنده چاپ شده است ،پیروی کنید. برخی از سازندگان این مواد توصیه می کنند که محصول آنها را با الگویی دایره وار بر روی سطح بگسترانید و برخی دیگر پیشنهاد می کنند که مواد تولیدی آنها در عرض ناحیه چسب کاری و با ماله ای که دارای زاویه ای نسبت به سطح است گسترده شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *